Vil du være medlem af ’Sund i Lejre’?

Er du blevet inspireret og har fået lyst til at deltage i vores lokale netværk, kan du blive medlem hvis din virksomhed leverer ydelser der forbedrer og støtter menneskers sundhed og trivsel. Vi mødes ni gange om året, to timer ad gangen, på skift hos hinanden. Her deler vi viden om virksomhedsadministration, lovgivning, journalføring m.m. Desuden inspirerer og støtter vi hinanden i forbindelse med messer, udstillinger og markedsføring. Vi bruger hinanden til faglig sparring i det omfang det er muligt. Der betales et årligt kontingent til Lejre Erhvervsforum, samt et mindre beløb til ’Sund i Lejre’ gruppen.

Du er velkommen til, helt uforpligtende, at kontakte os og høre mere. Ring til Nis Sørensen på telefon 40 21 92 38.

Du er velkommen til, helt uforpligtende, at kontakte os og høre mere. Ring til Nis Sørensen på telefon 40 21 92 38

Du kan også melde dig ind i Lejre Erhvervsforum nu ved at klikke her: Bliv medlem. Under “Ønsker du at være med i et af foreningens udvalg?” skal du sætte et kryds i feltet “Ja” og husk i feltet “Hvis ja – indenfor hvilket område” at skrive “Sund i Lejre”. Vi glæder os til at høre fra dig.